De precieze data en onderwerpen van de workshoprondes zijn nog niet definitief. Deze worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Heb jij een specifiek onderwerp waar je graag een workshopronde over wilt volgen? Laat het ons dan weten door een emailtje te sturen.