Aanmeldproces

Het aanmeldproces bestaat uit het aanleveren van documenten en het invullen van een aanmeldformulier. 

Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een kort (digitaal) gesprek over je motivatie en achtergrond. In dit gesprek is ook ruimte voor je vragen over de opleiding. 

Wij vragen een hoge motivatie, aantoonbare studievaardigheden en een minimumleeftijd van 18 jaar bij aanvang van de cursus. Ook wordt relevante werkervaring in overweging genomen. We gaan ervan uit dat kandidaten over basale studievaardigheden en voldoende beheersing van de Nederlandse taal beschikken.

Wat moet je aanleveren?

  • Ingevuld aanmeldformulier
  • Kopie van het paspoort
  • Huidig cv
  • Gecertificeerde kopieën van alle academische diploma’s
  • Ondertekende referentiebrief
  • Korte motivatiebrief, geschreven in je eigen woorden
Omdat wij een internationaal opleidingsinstituut zijn, staan onze documenten in het Engels. Excuus voor het ongemak.